Trang đăng ảnh

Lưu ý:

  • Những bài có đầy đủ nguồn và hình ảnh đẹp, sắc nét, không vỡ ảnh sẽ được ưu tiên duyệt trước

  • Có thể đăng ảnh sexy nhưng không được khỏa thân 100% (phải có che hoặc vải che chỗ kín)

  • Những bài có số lượng từ 7-10 ảnh đẹp, sắc nét sẽ được ưu tiên duyệt trước (những bài ít ảnh 2,3 ảnh/1 bài đăng sẽ được duyệt chậm hơn)

  • Bài viết sau khi được duyệt sẽ được đăng tải lên trang chủ Cute & Sexy Girl và fanpage: GEM Program

  • Link nguồn ảnh hoặc thông tin nhân vật trong ảnh
  • Tối đa 10 ảnh/1 bài đăng
  •